A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Namysłowie

Podatki i opłaty
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
© 2023 Urząd Miejski w Namysłowie
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4