A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miejski w Namysłowie

Podatki i opłaty
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
© 2022 Urząd Miejski w Namysłowie
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5