A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Namysłowie
 Drukuj

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp może wystąpić każdy podmiot, bez konieczności wykazywania interesu prawnego lub interesu faktycznego.


 

Czas realizacji

Do 14 dni.

Wymagane dokumenty

Poprawnie wypełniony wniosek

Opłaty

Zgodnie z pkt 51 części I załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, z późn. zm.)wynosi:

  • od wypisu:
  • do 5 stron – 30 zł
  • powyżej 5 stron – 50 zł

od wyrysu:

  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
  • nie więcej niż 200 zł

Ponieważ w dniu złożenia wniosku nie jest możliwe ustalenie całkowitej liczby stron wypisu i wyrysu z mpzp, a tym samym wysokości należnej opłaty skarbowej, opłatę tą dokonuje się przy odbiorze dokumentu.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.)


 

© 2023 Urząd Miejski w Namysłowie
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4