A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Namysłowie
 Drukuj

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, którzy wykupili nieruchomości w systemie ratalnym, po dokonaniu spłaty należności w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, prowadzonej dla danej nieruchomości.

Czas realizacji

Do 30 dni

Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • potwierdzenie spłaty zadłużenia,
  • w przypadku wtórnego właściciela - dokument potwierdzający następstwo prawne - akt notarialny (darowizna, poświadczenie dziedziczenia), postanowienie Sądu (kserokopia)

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
© 2024 Urząd Miejski w Namysłowie
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.11