A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Namysłowie
 Drukuj

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czas realizacji

Nie dotyczy.

Wymagane dokumenty

Brak.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, Art. 6, ust. 9a,)
© 2024 Urząd Miejski w Namysłowie
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.11