A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Namysłowie
 Drukuj

IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące
posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Czas realizacji

Nie dotyczy.

Wymagane dokumenty

Brak.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm., Art. 6a, ust. 8a,)

E-formularz

© 2024 Urząd Miejski w Namysłowie
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.11