A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Namysłowie
 Drukuj

IL-1 Informacja o lasach - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czas realizacji

Nie dotyczy.

Wymagane dokumenty

Brak.

Opłaty

Nie dotyczy.Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm., Art. 6, ust. 5a,)

E-formularz

© 2024 Urząd Miejski w Namysłowie
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.11